Calendar

Loading Events

Saturday Evening Sabhajanananda vashista guphatsang

Discourse by Swami Bhajanananda Saraswati on Bhagavat Mahapurana

 

Details

Date:
June 7, 2014
Time:
7:00 pm - 8:00 pm

Venue

Kali Mandir Ramakrishna Ashrama

Organizer

Kali Mandir